Yönetim Sistemleri
Yönetim Sistemleri > Enerji Yönetim Sistemi TS-EN-ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi TS-EN-ISO 50001

Soda Sanayi A.Ş. ve çalışanları olarak, ülkemizdeki sınırlı eneri kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı ve korumayı hedeflemekteyiz. Sürekli iyileştirme kapsamında uzun yıllardır yürüttüğümüz enerji tasarrufu faaliyetlerimiz neticesinde her iki fabrikamızın Şubat 2014 de ISO 50001 standartlarına uygunluğu Türk Standartları tarafından belgelendirilmiştir.


Soda Sanayi A.Ş. üretim süreçleri esnasındaki enerji tüketimi ile ilgili olarak ulusal yükümlülüklerini yerine getirmektedir. 2007 yılında yayınlanan 5627 sayılı 'Enerji Verimliliği Kanunu' kapsamında, YEGM(Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yürütülen 'Enerji Yöneticisi Sertifikasyon Programına' katılmış mühendisler istihdam etmektedir. Ayrıca enerji verimliliği kanununda tariflendiği üzere, Soda Sanayi A.Ş her yıl Mart ayı içerisinde yakıt tüketim bilgilerini bildirmektedir.


Fabrikamızda 'Enerji Yöneticisi' sertifikasına sahip çalışanlarında bulunduğu, farklı disiplinlerdeki çalışanlardan oluşan ‘Enerji Komitesi’ mevcuttur. Enerji Komitesinin, düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantılar ile enerji verimliliği proje çalışmaları takip edilmekte, yeni projelerin tetiklenmesi sağlanmaktadır. Bu projeler sayesinde hem üretimdeki, hem üretim dışı faaliyet alanlarındaki enerji verimliliği artırılmakta hem de su v.b. doğal kaynakların daha verimli kullanımı sağlanmaktadır.


Enerji verimliliği konusundaki faaliyetlerimizi Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte entegre bir şekilde yöneterek, sektörde çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.